מאמרים

הלוואות – הבסיס לכלכלה המודרנית - המשך למאמר

..), בין אם רק בתהליך ההקמה או שגם לכל אורך תקופת פעילות העסק (זהו המצב במרבית העסקים, שכן כמעט כולם נעזרים באשראי על בסיס שוטף למימון הפעילות השוטפת...).

בעולם בו עסקים חדשים אינם נפתחים, הפעילות הכלכלית כולה מוקפאת וכלום לא קורה, בדומה למצבים של מיתון חריף במהלכו קופא שוק האשראי, כמו שקרה באופן חלקי וזמני ביותר לפני כשלוש שנים, במסגרת המשבר הכלכלי העולמי של שנת 2008.

מלבד לפעילות העסקית הקופאת ללא הלוואות, ואינה מאפשרת לשום דבר אחר להתפתח במקומה, גם אנשים פרטיים ומשקי בית שונים יסבלו כאמור, שכן אחוז ניכר ממשקי הבית כיום נעזרים בהלוואות מסוג כזה או אחר על מנת לשרוד, בין אם מדובר במשכנתא או בכל סוג אחר של הלוואה.

כנראה שלא צריך להיות תלמידים מצטיינים בחוג של מנהל עסקים על מנת להבין כי הלוואות ואשראי הם הבסיס ההכרחי לכלכלה המודרנית כולה, בסיס אשר בלעדיו שום דבר חדש לא יוכל לקרות, כולל כל התפתחות עתידית אופציונאלית של החברה שלנו...

חזרה לחלק ראשון